انتشار اولین صکوک سبز

  • 13597 Hits
  • Wednesday, 23 August 2017 16:27

شرکت انرژی تادو اولین صکوک سبز(دوستدار محیط زیست) به ارزش 250 میلیون رینگیت را در مالزی منتشر کرد.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت تادو که به عنوان پیمانکار پروژه‌های انرژی خورشیدی در مالزی فعالیت می‌کند قصد دارد جهت تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی در این کشور طی یک برنامه بلند مدت از طریق صکوک سبز تامین مالی نماید. برنامه کلی انتشار شامل صکوک با سررسیدهای 2 تا 16 ساله می‌باشد که رتبه AA3 را از موسسه رتبه‌بندی مالزی دریافت نموده است. این انتشار در راستای.... ادامه


TOP