آخرین اخبار صکوک

 • 1402/09/20 عرضه 800 میلیارد تومان صکوک مرابحه برای شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت تولیدی شهر…

  1402/09/18 عرضه 400 میلیارد تومان صکوک مرابحه برای شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت مهندسی و…

  1402/09/08 عرضه صکوک مرابحه 200 میلیارد تومانی شرکت داروسازی پارس حیان

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی پارس…

  1402/09/06 عرضه دو صکوک مرابحه برای تامین مالی بخش خصوصی در حوزه داروسازی و گردشگری

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی دکتر…

  1402/09/04 عرضه 200 میلیارد تومان صکوک مرابحه برای شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی آرایشی…

  آخرین اخبار

  ویدئوی منتخب

  بالا