آخرین اخبار صکوک

 • 1398/11/29 رشد 200 درصدی حجم صکوک منتشره

  طبق آمارها در سال 97 بالغ بر 9هزار و 400میلیارد تومان انواع…

  1398/11/20 تامین مالی 6 هزار میلیارد ریالی تامین اجتماعی با صکوک اجاره

  سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی مرحله دوم صکوک…

  1398/11/01 عرضه صکوک منفعت 47 هزار میلیارد ریالی برای تامین مالی دولت

  وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز دولت،…

  1398/11/01 تامین مالی 20 هزار میلیارد ریالی شرکت پتروشیمی تابان فردا با صکوک اجاره

  سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت…

  1398/10/30 تنظیم نرخ سود در بازار صکوک کشور با عملیات بازار باز

  مدیرعامل فرابورس با اشاره به راه‌اندازی عملیات بازار باز به عنوان یکی…

  ویدئوی منتخب

  آخرین اخبار

  آخرین صکوک منتشره

  وزارت امور اقتصادی و دارایی
  سال انتشار:1398
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  وزارت امور اقتصادی و دارایی
  سال انتشار:1398
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  وزارت امور اقتصادی و دارایی
  سال انتشار:1398
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  سرمایه گذاری و توسعه کیش
  سال انتشار:1398
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  وزارت امور اقتصادی و دارایی
  سال انتشار:1398
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  وزارت امور اقتصادی و دارایی
  سال انتشار:1398
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  سینادارو
  سال انتشار:1398
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  بالا