بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1397 شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی اجاره 12,000,000 میلیون ریال 3 سال
1397 شرکت مخابرات ایران اجاره میلیون ریال 4 سال
1397 شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت اجاره 920,000 میلیون ریال 4 سال
1396 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اجاره 20,000,000 میلیون ریال 3 سال
1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 20,000,000 میلیون ریال 3 سال و نیم
1396 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اجاره 10,000,000 میلیون ریال 1 سال
1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت 30,000,000 میلیون ریال 3 سال و نیم
1396 ایران خودرو مرابحه 7,000,000 میلیون ریال 4 سال
1396 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اجاره 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی مرابحه 17,380,000 میلیون ریال 4 سال
1396 کرمان موتور مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 2 سال
1396 وزارت امور اقتصادی و دارایی مرابحه 20,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1396 سایپا یدک اجاره 850,000 میلیون ریال 4 ساله
1396 سایپا اجاره 3,500,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 وزارت علوم اجاره 4,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 بنا گستر کرانه مرابحه 500,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی اجاره 20,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 سایپا مرابحه 5,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 2 ساله
1395 لوتوس پارسیان اجاره 480,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 فولاد مبارکه اصفهان مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 2 ساله
1395 بانک مسکن رهنی 3,000,000 میلیون ریال 2 ساله
1395 ماهان 3 اجاره 2,100,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 رایتل 3 اجاره به شرط تملیک 2,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 جوپار 2 اجاره به شرط تملیک 518,500 میلیون ریال 4 ساله
1395 سیمان شرق مرابحه 64,000 میلیون ریال 4 ساله
1394 دولت اجاره 5,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1394 شرکت صنعتی و معدنی توسعۀ ملی سفارش ساخت 1,629,314 میلیون ریال 3 ساله
1394 شرکت مخابرات ایران اجاره به شرط تملیک 4,500,000میلیون ریال 4 ساله
1394 بنا گستر کرانه مرابحه 500،000 میلیون ریال 2 ساله
1393 شرکت رایتل 2 اجاره به شرط تملیک 3,000,000میلیون ریال 4 ساله
1394 شرکت دانا پتروریگ کیش اجاره به شرط تملیک 650,000میلیون ریال 4 ساله
1393 شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 2 ساله
1393 شرکت پترو امید آسیا اجاره به شرط تملیک 529,184 میلیون ریال 4 ساله
1393 فولاد کاوه جنوب کیش اجاره به شرط تملیک 2,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1393 کاشی و سنگ پرسپولیس یزد اجاره به شرط تملیک 300,000 میلیون ریال 4 ساله
1393 شرکت بوتان اجاره به شرط تملیک 928,600 میلیون ریال 4 ساله
1393 شرکت قائد بصیر اجاره به شرط تملیک 500,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 دانا پتروریگ کیش اجاره به شرط تملیک 775,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 شرکت گلوکوزان مرابحه 200,000میلیون ریال 2 ساله
1392 رایتل اجاره به شرط تملیک 3,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 سپهر صادرات اجاره به شرط تملیک 400,000 میلیون ریال 2.5 ساله
1392 مپنا 2 اجاره به شرط تملیک 1,970,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 شرکت چادرملو اجاره به شرط تملیک 1,500,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 نفت پارس اجاره به شرط تملیک 1,040,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 لیزینگ رایان سایپا اجاره به شرط تملیک 227,892 میلیون ریال 4 ساله
1391 شرکت صنعتی بوتان مرابحه 301,703 میلیون ریال 2 ساله
1391 شرکت مپنا اجاره به شرط تملیک 2,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1391 شرکت لیزینگ جامع سینا (سهامی خاص) اجاره به شرط تملیک 100,000 میلیون ریال 4 ساله
صفحه1 از2
بالا