بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1395 وزارت علوم اجاره 4,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 بنا گستر کرانه مرابحه 500,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی اجاره 20,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 سایپا مرابحه 5,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مرابحه 10,000 میلیون ریال 2 ساله
1395 لوتوس پارسیان اجاره 480,000 میلیون ریال 4 ساله
1395 فولاد مبارکه اصفهان مرابحه 1,000 میلیارد ریال 2 ساله
1395 بانک مسکن رهنی 3,000 میلیارد ریال 2 ساله
1395 ماهان 3 اجاره 2,100 میلیارد ریال 4 ساله
1395 رایتل 3 اجاره به شرط تملیک 2,000 میلیارد ریال 4 ساله
1395 جوپار 2 اجاره به شرط تملیک 518,500 میلیون ریال 4 ساله
1395 سیمان شرق مرابحه 64 میلیارد ریال 4 ساله
1394 دولت اجاره 5,000 میلیارد ریال 4 ساله
1394 شرکت صنعتی و معدنی توسعۀ ملی سفارش ساخت 1,629,314 میلیون ریال 3 ساله
1394 شرکت مخابرات ایران اجاره به شرط تملیک 4,500میلیارد ریال 4 ساله
1394 شرکت دانا پتروریگ کیش اجاره به شرط تملیک 650میلیارد ریال 4 ساله
1393 شرکت رایتل 2 اجاره به شرط تملیک 3,000,705میلیون ریال 4 ساله
1393 شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 2 ساله
1393 شرکت پترو امید آسیا اجاره به شرط تملیک 529,184 میلیون ریال 4 ساله
1393 فولاد کاوه جنوب کیش اجاره به شرط تملیک 2,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1393 کاشی و سنگ پرسپولیس یزد اجاره به شرط تملیک 309,920 میلیون ریال 4 ساله
1393 شرکت بوتان اجاره به شرط تملیک 928,607 میلیون ریال 4 ساله
1393 شرکت قائد بصیر اجاره به شرط تملیک 703,660 میلیون ریال 4 ساله
1392 دانا پتروریگ کیش اجاره به شرط تملیک 775 میلیارد ریال 4 ساله
1392 شرکت گلوکوزان مرابحه 200میلیارد ریال 2 ساله
1392 رایتل اجاره به شرط تملیک 3,000 میلیارد ریال 4 ساله
1392 سپهر صادرات اجاره به شرط تملیک 400 میلیارد ریال 2.5 ساله
1392 مپنا 2 اجاره به شرط تملیک 1,970 میلیارد ریال 4 ساله
1392 شرکت چادرملو اجاره به شرط تملیک 1,500 میلیارد ریال 4 ساله
1392 نفت پارس اجاره به شرط تملیک 1,040 میلیارد ریال 4 ساله
1392 لیزینگ رایان سایپا اجاره به شرط تملیک 227,892 میلیون ریال 4 ساله
1391 شرکت صنعتی بوتان مرابحه 301,703 میلیون ریال 2 ساله
1391 شرکت مپنا اجاره به شرط تملیک 2,000 میلیارد ریال 4 ساله
1391 شرکت لیزینگ جامع سینا (سهامی خاص) اجاره به شرط تملیک 100,340میلیون ریال 4 ساله
1391 گروه سرمایه گذاری مسکن اجاره به شرط تملیک 238,000میلیون ریال 4 ساله
1390 شرکت جوپار اجاره به شرط تملیک 415,250 میلیون ریال 4 ساله
1390 ماهان2 اجاره به شرط تملیک 914,250 میلیون ریال 4 ساله
1390 سرمایه گذاری امید اجاره به شرط تملیک 1,087 میلیارد ریال 4 ساله
1390 بانک سامان اجاره به شرط تملیک 1,000 میلیارد ریال 4 ساله
1389 ماهان اجاره به شرط تملیک 291,500 میلیون ریال 4 ساله
بالا