• 1493 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 07:24

مشخصات صکوک جوپار 2

نوع دارایی: 41 واگن مسافری
حجم اوراق: 518,500 میلیون ریال
نوع اوراق: اجاره به شرط تملیک
عمر اوراق: 4
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک‌بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 21 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی خرداد دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری آگاه
ضامن: بانک آینده
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
دریافت بیانیه ثبت
بالا