• 1703 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 07:25

مشخصات صکوک رایتل 3

نوع دارایی: تعداد 880 قطعه تجهیزات سایت Access-Net
حجم اوراق: 2,000 میلیارد ریال
نوع اوراق: اجاره به شرط تملیک
عمر اوراق: 4
مقاطع پرداخت: ماهیانه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 21 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی دی دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری امین آوید
ضامن: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
دریافت بیانیه ثبت
بالا