• 1233 بازدید
  • دوشنبه, 04 بهمن 1395 08:11

مشخصات صکوک سایپا

نوع دارایی: مواد و قطعات مورد نیاز جهت تولید محصولات شرکت سایپا
حجم اوراق: 5,000,000 میلیون ریال
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: 1 میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18
ناشر: مهر دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سپه و شرکت کارگزاری سپهر باستان
ضامن: بانک تجارت، بانک دی، بانک توسعه تعاون
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
دریافت بیانیه ثبت
بالا