• 1161 بازدید
  • شنبه, 30 بهمن 1395 10:11

مشخصات صکوک وزارت امور اقتصادی و دارایی

نوع دارایی: عرصه ملك مجتمع فرهنگي اردويي شهيد باهنر
حجم اوراق: 20,000,000 میلیون ریال
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4
مقاطع پرداخت: 6 ماهه
مبلغ اسمی هر ورقه: 1 میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 20
ناشر: شهريور سوم
عامل فروش: شرکت كارگزاری بانك ملی
ضامن: خزانه داری كل كشور
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
دریافت بیانیه ثبت
بالا