انتشار 550 میلیون رینگیت صکوک SRI در مالزی

  • 263 بازدید
  • چهارشنبه, 12 تیر 1398 11:00

شرکت سایپارک مالزی قصد دارد صکوک مرابحه در قالب سرمایه گذاری های پایدار و مسئولیت پذیر(SRI) به ارزش 550 میلیون رینگیت مالزی جهت تامین مالی پروژه های نیروگاه های خورشیدی خود منتشر نماید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، به نقل از خبرگزاری NST مالزی، سررسید این اوراق 22 ساله بوده و وجوه حاصل از انتشار آن صرف طراحی، مهندسی، ساخت و راه اندازی، مالکیت، بهره برداری و نگهداری سه پروژ نیروگاه خورشیدی 30 مگاواتی خواهد شد.

به گفته سایپارک، وجوه حاصل از انتشار این اوراق علاوه بر موارد فوق، جهت تامین اعتبار پرداخت های مرتبط با اوراق طی دوره ساخت پروژه ها، پرداخت هزینه های انتشار و سپرده گذاری در حساب صندوق ذخیره نیز به کار گرفته می شوند.

مشاوره و مدیریت اصلی انتشار این اوراق توسط بانک سرمایه گذاری Maybank صورت می پذیرد.


بالا