آخرین اخبار صکوک

 • 1396/09/21 جایگاه اوراق بدهی در بودجه 97

  انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت جهت طرح های تملک دارایی های…

  1396/09/21 صکوک 2 هزار میلیارد تومانی دولت برای طرح تحول سلامت

  وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تامین نقدینگی مورد نیاز برای طرح…

  1396/09/19 اقدامات چین در حوزه تامین مالی اسلامی

  به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه: بانک دولتی صنعتی و…

  1396/09/11 گزارش آماری بازار سرمایه آبان ماه 1396

  در آبان ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس…

  1396/09/07 پذیره نویسی صکوک مرابحه هزار میلیارد ریالی کرمان موتور

  صکوک مرابحه هزار میلیارد ریالی کرمان موتور در هفته آینده از طریق…

  ویدئوی منتخب

  اخبار بازار سرمایه

  آخرین صکوک منتشره

  وزارت امور اقتصادی و دارایی
  سال انتشار:1396
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  سایپا یدک
  سال انتشار:1396
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  سایپا
  سال انتشار:1396
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  وزارت علوم
  سال انتشار:1395
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  بنا گستر کرانه
  سال انتشار:1395
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی
  سال انتشار:1395
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  وزارت امور اقتصادی و دارایی
  سال انتشار:1395
  نوع اوراق:
  مبلغ اوراق:
  مدت اوراق:
  مشخصات بیشتر
  بالا