• 1357 بازدید
  • دوشنبه, 18 مرداد 1395 07:06

مشخصات صکوک فولاد مبارکه اصفهان

نوع دارایی: سنگ آهن
حجم اوراق: 1,000 میلیارد ریال
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 2
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: 1,000,000 ریال
نرخ اجاره بها: 20%
ناشر: اسفند دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک مسکن
ضامن: بانک مسکن
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
دریافت بیانیه ثبت
بالا